Підручники та навчальні посібники, видані викладачами та співробітниками кафедри

    Солтус А.П. Основы теории рабочего процесса и расчёта колёсных управляющих модулей: монография. - Кременчугский филиал Харьковского политехнического института, Кременчуг, 1990. - 235 с.
 

 

 

    Солтус А.П. Теория эксплуатационных свойств автомобиля: Учебное пособие для вузов. - Киев: Аристей, 2004. - 188 с.

 

 

 

    Солтус А.П. Теория эксплуатационных свойств автомобиля: Учебное пособие для вузов. 2-ое издание - Киев: Аристей, 2005. - 188 с.

 

 

 

    Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: Навчальний посібник. - Київ: Арістей, 2006. - 176 с.

 

 

 

    Шапко В.Ф. Автомобільні двигуни: Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згоряння: Навчальний посібник. - Кременчук: КДПУ, 2006. - 194 с.
 

 

 

    Деркач Ю.А. Затылованные фрезы с положительными передними углами. - Кременчуг: КГПУ, 2006. - 139 с.

 

 

 

    Шапко В.Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згоряння: Навчальний посібник. - Кременчук: КНУ, 2011. - 194 с.
 

 

 

    Пилипенко В.И. Высоко-эффективная проходимость автомобиля. - Кременчук: Типография Мадрид, 2012. - 164 с.

 

 

 

    Шапко В.Ф., Шапко С.В. Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів: Навчальний посібник. - Харків: Точка, 2013. - 232 с.

 

 

 

    Шапко В.Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згоряння :  Навчальний посібник, друге видання – Харків,: Точка, 2014. –  148 с.
 

 

 

    Шапко С.В. Виробничі системи на автомобільному транспорті. Практикум з технологічного розрахунку автотранспортних підприємств:  навчальний посібник. ­– Кременчук. – ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2014. – 146 с.

    

 

    Шапко В.Ф., Шапко С.В. Основи  теорії  та динаміки  автомобільних  двигунів : підручник. ­– Харків : Точка,  2016. – 232 с.

 
 
 
 
 
 

    Шапко С.В. Виробничі системи на автомобільному транспорті : навчальний посібник. ­– Кременчук: Християнська Зоря,  2017. – 146 с.

 
 
 
 
 
 

    Коноваленко О.Д., Черниш А.А. Ідентификація транспортних засобів: навчальний посібник. ­– Харків: Мадрид,  2020. – 259 с.

 
 
 
 
 
 

    Шапко В.Ф., Клімов Е.С., Черненко С.М. Методи наукових досліджень та патентознавство: навчальний посібник. - Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2021. - 163 с.