Наукова робота студентів кафедри

    Однією з пріоритетних задач кафедри є підвищення якості навчання. За останні роки число студентів, що отримують диплом з відзнакою, значно виросло.

    Науково-дослідна робота студентів – найважливіша частина в підготовці фахівців. Об’єднання навчання та науково-технічної творчості – один з основних принципів побудови навчального процесу в університеті. Головною метою науково-дослідної роботи студентів є: підготовка і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності останні досягнення науково-технічного прогресу; використання творчого і трудового потенціалу студентів для вирішення актуальних задач і потреб підприємств галузі; сприяння вихованню гармонійно розвиненої морально-суспільної особистості студента.

    До виконання науково-дослідної роботи залучаються студенти І-V курсів. Основними формами студентської наукової роботи є: публікація результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях, участь у наукових конференціях, участь у конкурсах студентських наукових робіт та Олімпіадах, членство в товаристві молодих учених кафедри.

    Залучення студентів до наукової діяльності тісно пов’язане із процесом формування контингенту маґістрантів зі спеціальностей кафедри. При організації науково-дослідної роботи студентів найбільш важливим є те, що планування і визначення тематики науково-дослідної роботи студентів здійснюється відповідно до поточних і перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри.

    Одними з основних видів реалізації науково-дослідної роботи студентів є проведення студентських наукових семінарів, участь студентів у конкурсах науково-дослідних робіт, конференцій різного рівня, олімпіад за фахом, індивідуальна науково-дослідна робота студентів з вирішення конкретних науково-технічних задач та ін. Постійно зростає кількість учасників першого та другого етапів всеукраїнських предметних олімпіад. З 5% до 12% зросла кількість студентів факультету, що беруть участь в олімпіадах. Магістрант Сіора А. 2009 року став першим на факультеті призером Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт. У 2010 році призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт отримав магістрант Холодний В.

    На кафедрі створено товариство молодих учених, яким керує доцент Черненко С.М. Студенти товариства кафедри працюють під керівництвом науково-педагогічних співробітників кафедри Шапко С.В., Павленко О.В., Черненко С.М., Шевченко О.І., Єлістратова В.О. Товариство молодих учених кафедри є складовою Товариства молодих учених університету. Результати цієї праці впроваджуються в навчальному процесі у вигляді плакатів, моделей, стендів тощо, а також у вигляді розділів магістерських робіт. Крім того, за результатами проведених досліджень готовились науково-технічні статі та доповіді на конференціях.