Наукова робота кафедри

    Починаючи з 2003 року, кафедра веде роботи з ВАТ «Кременчуцьке АТП-15356» щодо створення національних автомобілів високоефективної прохідності сімейства «ВЕПР».

    З 2007 року ця робота спрямована на виконання проекту «Створення  широкого номенклатурного ряду автомобілів високої прохідності сімейства «ВЕПР», згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 760-р від 19 вересня 2007 року.

    За результатами цієї роботи у 2008 році захищена у Національному транспортному університету кандидатська дисертація здобувачем кафедри Пилипенком В.І. на тему «Покращення керованості та стійкості руху автомобілів високої прохідності».

    Створено автомобілі ВЕПР-К «Командир», ВЕПР-С «Спеціальний» з броньованим кузовом, конструкцію яких захищено 10 патентами.

    Донецький заводом «Топаз» для установки обладнання радіоелектронного захисту «Мандат БЕ1» ("Кольчуга") використовує броньовані автомобілі ВЕПР-С «Спеціальний».

    Для проведення досліджень, пов`язаних зі стійкістю керованих коліс проти коливань, викликаних гідравлічним підсилювачем, на кафедрі, в лабораторії досліджень, створена експериментальна установка.

    Вона містить: передню частину автомобіля КрАЗ-260, самоцентруючі підшипники, стенд для визначення моменту інерції керованих коліс відносно вісей шворнів, вимірювальний комплекс.

    Найбільш важливі результати наукових досліджень, одержаних на кафедрі: розроблена теорія керуючого колісного модуля та його математична модель, яка дозволяє вперше визначити граничний проти коливань момент тертя у шворневому вузлі автомобіля для забезпечення стійкості керованих коліс проти коливань, що викликані дисбалансом; відкритий зв`язок між впливом поздовжнього та поперечного нахилів шворня на величину вагового стабілізуючого моменту дозволив вперше одержати залежності для визначення цього моменту від комбінованого нахилу шворня; одержана вперше залежність для визначення зусиль на кермовому колесі під час руху автомобіля; одержана залежність для визначення моменту опору рухові колісної машини на недеформованій поверхні по криволінійній траєкторії; визначені умови, за яких з`являться коливання керованих коліс, викликаних гідравлічним підсилювачем.
    У результаті наукових досліджень виявлені причини, що визначають коливання керованих коліс. Установлено також, що задній візок трьохвісьових автомобілів під час руху по криволінійній траекторії обумовлює зменшення довговічності шин автомобілів.

    Наукові дослідження щодо забезпечення екологічної безпеки автомобіля шляхом оснащення його каталітичним нейтралізатором відпрацьованих газів проводяться на кафедрі автомобілів і тракторів під науковим керівництвом к.т.н., проф. Шапко В.Ф. Ці роботи виконувалися за програмою Держкомітету з науки і техніки СРСР; згідно із завданням Міністерства освіти України; договорами із замовлення автомобільних заводів БелАЗ (м. Мінськ, Бєларусія), КрАЗ (м. Кременчук, Україна), завод ім. Малишева (м. Харків, Україна), науково-дослідних інститутів НАМІ та НАТІ (м. Москва, Росія). Для забезпечення виконання науково-дослідних робіт створена унікальна експериментальна база. Дослідження систем нейтралізації відпрацьованих газів здійснюється на обладнанні лабораторії двигунів на стенді з двома силовими установками ЯМЗ-238 та навантажуючим генератором потужністю 200кВт. Цей стенд обладнано спеціальними нейтралізаторами, вимірювальним комплексом, що дозволяє проводити на достатньо високому науковому рівні дослідження.

    З 2001 року на кафедрі проводяться роботи, присвячені інтенсифікації процесів подачі палива на часткових швидкісних режимах роботи дизельного двигуна.

    Співробітниками кафедри розроблені оригінальні конструкції регульованих приводів кулачкового вала паливного насоса високого тиску (ПНВТ) дизеля. Патенти України №36170А, 39302А та 49949 МКІ F 02 М 39/00. Новий регульований привод ПНВТ дизеля встановлюється на місце муфти випередження вприску палива. Для дослідження процесів подачі палива на часткових швидкісних режимах роботи дизельного двигуна використовувалось обладнання лабораторії двигунів, а саме: стенд, обладнаний вимірювальним комплексом, з силовою установкою ЯМЗ-238 та навантажувальним генератором. За результатами випробування дизеля ЯМЗ-238, оснащеного таким регульованим приводом, паливна економічність залежно від режиму роботи дизеля збільшилася на 2-4%.

    З 2011 року кафедра веде госпдоговірну роботу з ТОВ виробничою компанією «Укрспецкомплект» м. Дніпропетровськ на тему: «Проведення наукових досліджень та розробка конструкції гальмівних упорних колодок для утримання на ухилі 12% великовантажного автомобіля-самоскида повною масою 249,5 т».

За результатами проведених досліджень розроблена методика розрахунку параметрів упорних колодок, виготовлені експериментальні зразки та проведено їх випробовування на дорозі  Полтавському ГЗК.

    З 2014 року кафедра веде госпдоговірну роботу з проведення наукових досліджень та розробки пристрою для установки дорожніх знаків для відкритих кар`єрних розробок.

    Наукові дослідження за цими напрямами сформувались на основі господарсько-договірних робіт з Камським автомобільним заводом (КамАЗ – 1981-1991рр.), Кременчуцьким автомобільним заводом (КрАЗ – 1979-1992 рр.), філіалами НАМІ та НАТІ (1982-1990 рр.) м. Москви, Ярославським заводом паливної апаратури й Ярославським заводом дизельної апаратури. На цей час вищезгадані дослідження проводяться безпосередньо на створеному на кафедрі обладнанні. Результати проведених робіт привели до захисту докторської (Солтус А.П.) та кандидатських (Черненко С.М., Павленко О.В., Шевченко О.І., Шапко С.В., Дунь С.В., Холодний Ю.Ф., Пилипенко В.І., Клімов Е.С., Єлістратов В.О., Атамась А.І.) дисертацій.

    Науково-дослідні роботи кафедри автомобілів ітракторів тісно пов’язані з навчальним процесом: результати досліджень використовуються при підготовці навчальних посібників, методичних вказівок до лабораторних та практичних занять, тематики магістерських робіт та курсових проектів.