Конференции

    За последний период сотрудники и аспиранты кафедры принимали участие в следующих научных конференциях и семинарах:

    2015
    Всеукраїнська науково-практична конференція "Новітні шляхи створення, технічної експлуатації, ремонту і сервісу автомобілів" (Одеса - Коблево)
    ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (КрНУ ім. М. Остроградського)

    2014
    ХІIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об`єктів» (КрНУ ім. М. Остроградського)
    XVIІ Международная научно-техническая конференция «Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы» (СевНТУ)
    ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (КрНУ ім. М. Остроградського)

    2013
    ХІI Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об`єктів» (КрНУ ім. М. Остроградського)
    XVI Международная научно-техническая конференция «Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы» (СевНТУ)
    ХХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (КрНУ ім. М. Остроградського)
    ХVI международная научно-техническая конференция «Достижения и проблемы развития технологий и машин обработки давлением» (Краматорськ, Україна)
    І Міжнародна науково-технічна конференція «Високі технології у машинобудівному виробництві та транспортному машинобудуванні» (Полтава, Україна)
    XVII Международная научно-техническая конференция «Новые материалы и технологии в машиностроении» (Брянськ, Росія)

    2012
    XIV Международная научно-техническая конференция «Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы» (СевНТУ)
    VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Простір і час сучасної науки» (Київ)
    VII Міжнародна науково-практична конференція «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (Київ)
    ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об`єктів» (КрНУ ім. М. Остроградського)

    2011
    Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми та перспективи автомобілебудування та автомобільного транспорту» (ХНАДУ)
    Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення транспортних, дорожніх та будівельних машин» КрНУ ім. М. Остроградського)
    ХIX міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2011) (Харків, НТУ «ХПІ»)
    Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КНУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (КНУ ім. М. Остроградського)

    2010 р.
    XV міжнародний конгрес двигунобудівників (Рибаче, НТУ)
    VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (Київ)
    Міжнародна конференції «Сучасний стан та проблеми двигунобудування» (Миколаїв, НУК ім. адмірала Макарова)
    ІІІ Міжнародна науково технічна конференція «Проблеми хімотології» (Київ)
    Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КДУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (Кременчук, КДУ ім. М. Остроградського)
    Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» (Кременчук, КНУ ім. М. Остроградського)