275 Транспортні технології (за видами транспорту) (магістр) - 1 рік 5 місяців