3-вимірні технології у конструюванні автомобіля (3ВТКА)

Вид Автор Рік
Навчальна програма Ст. викл. О.А. Харьков 2019
Робоча програма Ст. викл. О.А. Харьков 2020
Силабус Ст. викл. О.А. Харьков 2020
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт    
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи    
Методичні вказівки щодо самостійної роботи