Акредитація ОПП "Автомобільний транспорт" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

    Відомості про самооцінювання освітньої програми "Автомобільний транспорт" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт"

    Наказ про призначення експертної групи для проведення акредитаційної експертизи ОПП "Автомобільний транспорт"

    Програма роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи ОПП "Автомобільний транспорт"

    15 лютого 2021 року з 15:45 до 16:30 в рамках проведення акредитаційної експертизи ОП «Автомобільний транспорт» підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти відбулася відкрита зустріч з експертами: ID 28241 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ОП "Автомобільний транспорт" (https://us02web.zoom.us/j/89160883848?pwd=dUVMNS9wMStCQmp2d3k5em0vdE8vdz09, ідентифікатор конференції ZOOM: 891 6088 3848, пароль: 2021)

    Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Автомобільний транспорт» підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти

    Експертний висновой галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

    Рішенням Національного агентства від 08.04.2021 року ОП "Автомобільний транспорт" за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" першого (бакалаврського) рівня акредитовано. Отримано сертифікат про акредитацію з терміном дії до 01.07.2026 року.