Черненко Сергій Михайлович

    Закінчив в 1998 році Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету за спеціальністю “Автомобілі та трактори”.

    Наукова ступінь - кандитат технічних наук за спеціальністю 05.22.02 - "Автомобілі та трактори".

    Вчене звання - доцент.

    Посада - доцент.

    Викладає дисципліни: Автомобілі, Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів, Методи наукових досліджень та патентознавство, Прикладна теорія колісного керуючого модуля.