Черниш Андрій Анатолійович

    Закінчив в 1996 році Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету за спеціальністю “Автомобілі та трактори”.

    Наукова ступінь - кандитат технічних наук за спеціальністю 05.03.05 - "Процеси та машини обробки тиском".

    Вчене звання - не має.

    Посада - старший викладач.

    Викладає дисципліни: Автомобілі і трактори - основи конструкції, Велико-вантажні автомобілі-самоскиди, Експлуатація і ремонт велико-вантажних автомобілів-самоскидів, Рухомий склад автомобільного транспорту, Конструкція автотранспортних засобів, Конструкція двигунів.