Дисципліни кафедри

    Спеціальність «Автомобільний транспорт» бакалавр (АТ)
Автомобілі (АВТ)
Автомобільні двигуни (АД)
Виробничі системи на автотранспорті (ВСА)
Вступ до фаху (ВФ)
Експлуатаційні матеріали (ЕМ)
Електронне та електричне обладнання автомобілів (ЕЕОА)
Історія інженерної діяльності (ІІД)
Комплексна механізація технологічних процесів (КМТП)
Конструкція автотранспортних засобів (КАЗ)
Конструкція двигунів (КД)
Конструювання та розрахунки автомобілів (КРА)
Математичне моделювання на ЕОМ (ММЕОМ)
Методи випробувань та основи сертифікації (МВОС)
Надійність машин (НМ)
Організація робіт на СТО (ОРСТО)
Основи автоматизації машин (ОАМ)
Основи теплотехніки (ОТТ)
Основи технічної діагностики автомобіля (ОТДА)
Основи технології виробництва та ремонту автомобіля (ОТВРА)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Технічна експлуатація автомобілів (ТЕА)
Фірмове обслуговування транспортних засобів (ФОТЗ)

    Спеціальність «Галузеве машинобудування» бакалавр (ГМ/МБ)
Автомобілі і трактори - основи конструкції (АТОК)
Вступ до фаху (ВФ)
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів (ЕВАТ)
Експлуатаційні матеріали (ЕМ)
Електрообладнання автомобілів (ЕА)
Інформаційні технології у проектуванні автомобілів (ІТПА)
Історія автомобілебудування (ІАБ)
Історія інженерної діяльності (ІІД)
Математичне моделювання на ЕОМ (ММЕОМ)
Методи випробувань та основи сертифікації (МВОС)
Основи теорії і динаміки енергетичних установок (ОТДЕУ)
Робочі процеси автомобілів і тракторів (РПАТ)
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів (САПР)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Теоретичні основи теплотехніки (ТОТ)
Технологія автомобіле- та тракторобудування (ТАТ)

    Спеціальність «Автомобільний транспорт» спеціаліст (АТсп)
Виробничі системи на автотранспорті (ВСА)
Комплексна механізація технологічних процесів (КМТП)
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів (ОТВРА)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Технічна експлуатація автомобілів (ТЕА)
Фірмове обслуговування транспортних засобів (ФОТЗ)

    Спеціальність «Автомобільний транспорт» магістр (АТм)
Виробничі системи на автотранспорті (ВСА)
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних (ЗМЕДОЕ)
Комплексна механізація технологічних процесів (КМТП)
Методи наукових досліджень та патентознавство (МНДП)
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях (ПОТНД)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Технічна експлуатація автомобілів (ТЕА)
Фірмове обслуговування транспортних засобів (ФОТЗ)

    Спеціальність «Галузеве машинобудування» магістр (ГМм)
Автоматичне регулювання (АР)
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних (ЗМЕДОЕ)
Методи наукових досліджень та патентознавство (МНДП)
Надійність автомобілів (НА)
Основи експлуатації та ремонту автомобілів (ОЕРА)
Основи ергономіки та дизайну (ОЕД)
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях (ПОТНД)
Проектування та динамічні розрахунки автомобілів (ПДРА)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)