Для контрольних робіт

Дисципліна Автори Рік
3-вимірні технології у конструюванні автомобіля    
Автоматичне регулювання Доц. О.В. Павленко 2018
Автомобілі Доц. С.М. Черненко, доц. Р.Г. Пузир 2020
Автомобілі та трактори - основи конструкції Ст. викл. А.А. Черниш 2016
Автомобільні перевезення Доц. С.М. Черненко 2020
Великовантажні автомобілі-самоскиди Доц. А.А. Черниш 2020
Виробничі системи на транспорті Доц. С.В. Шапко 2006
Експлуатаційні матеріали Доц. С.М. Черненко 2012
Експлуатація і ремонт великовантажних автомобілів-самоскидів Ст. викл. А.А. Черниш, доц. О.І. Шевченко 2017
Електронне та електричне обладнання автомобілів / Електрообладнання автомобілів Доц. О.І. Шевченко 2019
Експериментальне дослідження властивостей автомобіля    
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних Проф. В.Ф. Шапко, доц. О.В. Павленко 2018
Інформаційні технології на автомобільному транспорті Ст. викл. О.А. Харьков 2020
Інформаційні технології у проектуванні автомобілів Частина 1Частина 2 Ст. викл. О.А. Харьков 2010, 2011
Комплексна механізація технологічних процесів (бак.) Ст. викл. М.Б. Бурлига, доц. Е.С. Клімов 2019
Конструкція автотранспортних засобів Доу. А.А. Черниш 2020
Конструкція двигунів Доц. А.А. Черниш 2020
Конструювання та розрахунки автомобілів    
Математичне моделювання на ЕОМ    
Методи випробувань та основи сертифікації Доц. Ю.Ф. Холодний 2010
Методи наукових досліджень та патентознавство    
Механіка руху автомобіля Доц. О.В. Павленко 2018
Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту    
Надійність машин Доц. В.О. Єлістратов 2010
Організація робіт на СТО Ст. викл. МБ. Бурлига 2020
Основи автоматизації машин Доц. О.В. Павленко 2013
Основи експлуатації та ремонту автомобілів Доц. В.О. Єлістратов 2018
Основи технічної діагностики автомобілів Доц. В.О. Єлістратов 2020
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів Доц. В.О. Єлістратов 2020
Основи управління якістю машин Доц. В.О. Єлістратов 2020
Прикладна теорія колісного керуючого модуля Доц. С.М. Черненко 2018
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях    
Проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів    
Робочі процеси автомобілів і тракторів Доц. В.В. Павленко 2013
Рухомий склад автомобільного транспорту Доц. А.А. Черниш, доц. Р.Г. Пузир 2020
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів Ст. викл. О.А. Харьков 2007
Спеціалізований рухомий склад (бак.) Ст. викл. О.А. Харьков 2021
Спеціалізований рухомий склад (маг.) Ст. викл. О.А. Харьков 2010
Теоретичні основи теплотехніки Доц. Е.С. Клімов 2020
Технічна експлуатація автомобілів Доц. О.І. Шевченко, доц. В.О. Єлістратов, доц. А.А. Черниш 2020
Технології виробництва та ремонту автомобілів Доц. В.О. Єлістратов 2020
Технологія автомобіле- та тракторобудування Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига 2009
Фірмове обслуговування транспортних засобів Ст. викл. М.Б. Бурлига 2020