Для курсових проектів/робіт

Методичні вказівки з лисципліни: Рік Автори Файл
Автомобільні двигуни 2017 Проф. В.Ф. Шапко
Виробничі системи на автотранспорті 2010 Доц. С.В. Шапко
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів 2016 Доц. С.М. Черненко
Комплексна механізація технологічних процесів 2008 Доц. Ю.Ф. Холодний
Конструювання та розрахунок автомобіля 2011 Проф. А.П. Солтус, доц. В.В. Павленко
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів 2017 Проф. В.Ф. Шапко
Проектування та динамічний розрахунок автомобіля 2014 Доц. В.В. Павленко
Робочі процеси автомобілів і тракторів 2013 Доц. В.В. Павленко
Технологія автомобіле- та тракторобудування 2009 Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига
Технічна експлуатація автомобілів 2015 Доц. С.В. Шапко, доц. О.І. Шевченко