Для курсових проектів/робіт

Методичні вказівки з лисципліни: Рік Автори Файл
Комплексна механізація технологічних процесів 2008 Доц. Ю.Ф. Холодний
Конструювання та розрахунок автомобіля 2011 Проф. А.П. Солтус, доц. В.В. Павленко
Проектування та динамічний розрахунок автомобіля 2014 Доц. В.В. Павленко
Робочі процеси автомобілів і тракторів 2013 Доц. В.В. Павленко
Технологія автомобіле- та тракторобудування 2009 Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига
Виробничі системи на автотранспорті 2010 Доц. С.В. Шапко
Технічна експлуатація автомобілів 2015 Доц. С.В. Шапко, доц. О.І. Шевченко
Автомобільні двигуни 2013 Проф. В.Ф. Шапко