Для курсових робіт (проектів)

Дисципліна Автори Рік
Автомобілі Доц. С.М. Черненко 2014
Автомобільні двигуни Проф. В.Ф. Шапко 2017
Виробничі системи на автотранспорті (маг.) Доц. С.В. Шапко 2010
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів Доц. С.М. Черненко 2016
Комплексна механізація технологічних процесів (бак.) Доц. Ю.Ф. Холодний 2008
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів Проф. В.Ф. Шапко 2017
Проектування та динамічні розрахунки автомобілів Доц. В.В. Павленко 2014
Робочі процеси автомобілів і тракторів Доц. В.В. Павленко 2013
Технічна експлуатація автомобілів Доц. С.В. Шапко, доц. О.І. Шевченко 2015