Для лабораторних робіт

Дисципліна Автори Рік
Автоматичне регулювання Доц. О.В. Павленко 2018
Автомобільні двигуни Проф. В.Ф. Шапко 2017
Експлуатаційні матеріали Доц. С.М. Черненко 2013
Електронне та електричне обладнання автомобілів / Електрообладнання автомобілів частина 1частина 2 Доц. О.І. Шевченко 2017, 2019
 Інформаційні технології у проектуванні автомобілів    
Конструкція автотранспортних засобів Ст. викл. А.А. Черниш 2019
Конструкція двигунів Ст. викл. А.А. Черниш 2012
Методи випробувань та основи сертифікації Доц. Ю.Ф. Холодний 2011
Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту    
Основи автоматизації машин Доц. О.В. Павленко 2013
Основи теорії та динаміки автомобільнх двигунів Проф. В.Ф. Шапко 2017
Основи технічної діагностики автомобілів Асист. А.І. Атамась 2009
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів Доц. В.О. Єлістратов 2020
Теоретичні основи теплотехніки Доц. Е.С. Клімов 2018
Теплопостачання об'єктів автомобільного транспорту: частина 1, частина 2 Доц. Е.С. Клімов 2019
Технічна експлуатація автомобілів Доц. О.І. Шевченко 2010