Для практичних робіт

Методичні вказівки з дисципліни: Рік Автори Файл
Автоматичне регулювання 2007 Доц. О. В. Павленко
Автомобільні двигуни 2017 Проф. В. Ф. Шапко
Автомобілі та трактори основи конструкції. Частина 1 2015 Ст. викл. А.А. Черниш
Автомобілі та трактори основи конструкції. Частина 2 2016 Ст. викл. А.А. Черниш
Виробничі системи на автотранспорті 2010 Доц. С.В. Шапко
Експлуатаційні матеріали 2013 Доц. С.М. Черненко
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів 2016 Доц. С.М. Черненко
Експлуатація та ремонт великовантажних автомобілів-самоскидів 2017 Ст. викл. А.А. Черниш
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних 2017 Проф. В.Ф. Шапко,
доц. О.В. Павленко
Комплексна механізація технологічних процесів АТП 2007 Доц. Ю.Ф. Холодний
Конструювання та розрахунок автомобіля. Частина 1 2010 Доц. В.В. Павленко
Механіка руху автомобіля 2017 Доц. О.В. Павленко
Надійність машин 2013 Доц. В.О. Єлістратов
Основи автоматизації машин 2013 Доц. О.В. Павленко
Основи експлуатації та ремонту автомобілів 2018 Доц. В.О. Єлістратов
Основи ергономіки та дизайну автомобіля 2000 Ст. викл. А.А. Черниш
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів 2017 Проф. В.Ф. Шапко
Прикладна теорія колісного керуючого модуля 2017 Доц. С.М. Черненко
Проектування та динамічні розрахунки автомобілів 2011 Доц. В.В. Павленко
Робочі процеси автомобілів і тракторів. Частина 1 2010 Доц. В.В. Павленко
Робочі процеси автомобілів і тракторів. Частина 2 2010 Доц. В.В. Павленко
Технічна експлуатація автомобілів 2009 Доц. О.І. Шевченко
Технологія автомобіле- та тракторобудування 2009 Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига