Для практичних робіт

Методичні вказівки з дисципліни: Рік Автори Файл
Автомобільні двигуни 2010 К.т.н., доц. В. Ф. Шапко
Основи автоматизації машин 2007 К.т.н., доц. О. В. Павленко
Автоматичне регулювання 2013 К.т.н., доц. О. В. Павленко
Автомобілі та трактори основи конструкції. Частина 1 2012 Ст. викл. А.А. Черниш
“Автомобілі та трактори основи конструкції. Частина 2 2011 Ст. викл. А.А. Черниш
Експлуатаційні матеріали 2013 Доц. С.М. Черненко
Комплексна механізація технологічних процесів АТП 2007 Доц. Ю.Ф. Холодний
Конструювання та розрахунок автомобіля. Частина 1 2010 Доц. В.В. Павленко
Надійність машин 2002 Доц. В.О. Єлістратов
Основи автоматизації машин 2013 Доц. О.В. Павленко
Основи ергономіки та дизайну автомобіля 2000 Ст. викл. А.А. Черниш
Основи теорії і динаміки енергетичних установок самохідних машин і Автомобільні двигуни 2000 Доц. В.Ф. Шапко
Основи теорії і динаміки енергетичних установок 2010 Доц. В.Ф. Шапко
Проектування та динамічний розрахунок автомобіля 2011 Доц. В.В. Павленко
Робочі процеси автомобілів і тракторів. Частина 1 2010 Доц. В.В. Павленко
Робочі процеси автомобілів і тракторів. Частина 2 2010 Доц. В.В. Павленко
Технологія автомобіле- та тракторобудування 2009 Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига
Технічна експлуатація автомобілів 2009 Доц. О.І. Шевченко
Виробничі системи на автотранспорті 2010 Доц. С.В. Шапко