Для практичних робіт

Методичні вказівки з дисципліни: Рік Автори Файл
Автомобільні двигуни 2017 Проф. В. Ф. Шапко
Автоматичне регулювання 2013 Доц. О. В. Павленко
Автомобілі та трактори основи конструкції. Частина 1 2012 Ст. викл. А.А. Черниш
“Автомобілі та трактори основи конструкції. Частина 2 2011 Ст. викл. А.А. Черниш
Виробничі системи на автотранспорті 2010 Доц. С.В. Шапко
Експлуатаційні матеріали 2013 Доц. С.М. Черненко
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів 2016 Доц. С.М. Черненко
Комплексна механізація технологічних процесів АТП 2007 Доц. Ю.Ф. Холодний
Конструювання та розрахунок автомобіля. Частина 1 2010 Доц. В.В. Павленко
Надійність машин 2002 Доц. В.О. Єлістратов
Основи автоматизації машин 2013 Доц. О.В. Павленко
Основи ергономіки та дизайну автомобіля 2000 Ст. викл. А.А. Черниш
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів 2017 Проф. В.Ф. Шапко
Прикладна теорія колісного керуючого модуля 2017 Доц. С.М. Черненко
Проектування та динамічний розрахунок автомобіля 2011 Доц. В.В. Павленко
Робочі процеси автомобілів і тракторів. Частина 1 2010 Доц. В.В. Павленко
Робочі процеси автомобілів і тракторів. Частина 2 2010 Доц. В.В. Павленко
Технологія автомобіле- та тракторобудування 2009 Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига
Технічна експлуатація автомобілів 2009 Доц. О.І. Шевченко