Для практичних або семінарських занять

Дисципліна Автори Рік
3-вимірні технології у конструюванні автомобіля    
Автоматичне регулювання Доц. О.В. Павленко 2013
Автомобілі Доц. С.М. Черненко 2021
Автомобільні двигуни Проф. В.Ф. Шапко 2021
Автомобільні перевезення Доц. С.М. Черненко 2019
Великовантажні автомобілі-самоскиди Доц. А.А. Черниш 2020
Виробничі системи на автотранспорті Доц. С.В. Шапко 2010
Виробничі системи на транспорті Доц. С.В. Шапко 2018
Експлуатаційні матеріали Доц. С.М. Черненко, ст. викл. О.А. Харьков 2021
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів Доц. С.М. Черненко 2016
Експлуатація і ремонт великовантажних автомобілів-самоскидів Ст. викл. А.А. Черниш 2017
Електронне та електричне обладнання автомобіля/Електричне обладнання
автомобіля Частина 1, Частина 2  
Доц. О.І. Шевченко 2019, 2018
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних Проф. В.Ф. Шапко, доц. О.В. Павленко 2017
Інформаційні технології на автомобільному транспорті Ст. викл. О.А. Харьков 2020
Інформаційні технології у проектуванні автомобілів    
Комплексна механізація технологічних процесів (бак.) Ст. викл. М.Б. Бурлига, доц. Е.С. Клімов 2019
Конструювання та розрахунки автомобілів Доц. В.В. Павленко 2020
Математичне моделювання на ЕОМ    
Методи випробувань та основи сертифікації Доц. В.О. Єлістратов 2018
Методи наукових досліджень та патентознавство Проф. В.Ф. Шапко, доц. С.М. Черненко 2018
Механіка руху автомобіля Доц. О.В. Павленко 2017
Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту Доц. О.В. Павленко 2020
Надійність машин Доц. В.О. Єлістратов 2013
Організація робіт на СТО Ст. викл. М.Б. Бурлига 2020
Основи автоматизації машин Доц. О.В. Павленко 2020
Основи експлуатації та ремонту автомобілів Доц. В.О. Єлістратов 2018
Основи ергономіки та дизайну автомобіля Ст. викл. А.А. Черниш 2000
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів Проф. В.Ф. Шапко 2021
Основи управління якістю машин Доц. В.О. Єлістратов 2020
Паливно мастильні матеріали    
Прикладна теорія колісного керуючого модуля Доц. С.М. Черненко 2017
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях    
Проектування обладнання для спеціалізованих транспортних засобів    
Проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів    
Проектування та динамічні розрахунки автомобілів Доц. В.В. Павленко 2018
Робочі процеси автомобілів і тракторів Доц. В.В. Павленко 2020
Рухомий склад автомобільного транспорту Доц. А.А. Черниш, доц. Р.Г. Пузир 2020
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів    
Спеціалізований рухомий склад Ст. викл. О.А. Харьков 2021
Теоретичні основи теплотехніки (АТ)(ГМ) Доц. Е.С. Клімов 2020, 2020
Технічна експлуатація автомобілів Доц. О.І. Шевченко, доц. В.О. Єлістратов, доц. А.А. Черниш 2020
Технологія автомобіле- та тракторобудування Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига 2009
Фірмове обслуговування транспортних засобів Ст. викл. М.Б. Бурлига 2020