Для практичних або семінарських занять

Дисципліна Автори Рік
3-вимірні технології у конструюванні автомобіля    
Автоматичне регулювання Доц. О.В. Павленко 2013
Автомобілі Доц. С.М. Черненко 2018
Автомобільні двигуни Проф. В.Ф. Шапко 2018
Автомобільні перевезення Доц. С.М. Черненко 2019
Великовантажні автомобілі-самоскиди Доц. А.А. Черниш 2020
Виробничі системи на автотранспорті Доц. С.В. Шапко 2010
Виробничі системи на транспорті Доц. С.В. Шапко 2018
Вступ до фаху    
Експериментальне дослідження властивостей автомобіля    
Експлуатаційні матеріали Доц. С.М. Черненко 2013
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів Доц. С.М. Черненко 2016
Експлуатація і ремонт великовантажних автомобілів-самоскидів Ст. викл. А.А. Черниш 2017
Електронне та електричне обладнання автомобілів / Електрообладнання автомобілів Доц. О.І. Шевченко 2013
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних Проф. В.Ф. Шапко, доц. О.В. Павленко 2017
Інформаційні технології на автомобільному транспорті    
Інформаційні технології у проектуванні автомобілів    
Історія автомобілебудування    
Історія інженерної діяльності Доц. В.О. Єлістратов 2019
Комплексна механізація технологічних процесів (бак.) Ст. викл. М.Б. Бурлига, доц. Е.С. Клімов 2019
Конструювання та розрахунки автомобілів. Частина 1 Доц. В.В. Павленко 2010
Математичне моделювання на ЕОМ    
Методи випробувань та основи сертифікації Доц. В.О. Єлістратов 2018
Методи наукових досліджень та патентознавство Проф. В.Ф. Шапко, доц. С.М. Черненко 2018
Механіка руху автомобіля Доц. О.В. Павленко 2017
Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту    
Надійність машин Доц. В.О. Єлістратов 2013
Організація робіт на СТО Ст. викл. М.Б. Бурлига 2020
Основи автоматизації машин Доц. О.В. Павленко 2020
Основи експлуатації та ремонту автомобілів Доц. В.О. Єлістратов 2018
Основи ергономіки та дизайну автомобіля Ст. викл. А.А. Черниш 2000
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів Проф. В.Ф. Шапко 2017
Основи управління якістю машин Доц. В.О. Єлістратов 2020
Паливно мастильні матеріали    
Прикладна теорія колісного керуючого модуля Доц. С.М. Черненко 2017
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях    
Проектування обладнання для спеціалізованих транспортних засобів    
Проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів    
Проектування та динамічні розрахунки автомобілів Доц. В.В. Павленко 2018
Робочі процеси автомобілів і тракторів. Частина 1 Доц. В.В. Павленко 2010
Робочі процеси автомобілів і тракторів. Частина 2 Доц. В.В. Павленко 2010
Рухомий склад автомобільного транспорту    
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів    
Спеціалізований рухомий склад    
Теоретичні основи теплотехніки    
Теплопостачання об’єктів автомобільного транспорту    
Технічна експлуатація автомобілів Доц. О.І. Шевченко, доц. В.О. Єлістратов, доц. А.А. Черниш 2020
Технологія автомобіле- та тракторобудування Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига 2009
Фірмове обслуговування транспортних засобів Ст. викл. М.Б. Бурлига 2020