Для самостійної роботи

Методичні вказівки з дисципліни: Рік Автори Файл
Автоматичне регулювання 2011 Доц. О. В. Павленко
Автомобілі 2014 Доц. С.М. Черненко
Автомобілі та трактори – основи конструкції 2011 Ст. викл. А.А. Черниш
Автомобільні двигуни 2017 Проф. В. Ф. Шапко
Великовантажні автомобілі-самоскиди 2017 Ст. викл. А.А. Черниш
Виробничі системи на автотранспорті 2006 Доц. С.В. Шапко
Вступ до фаху 2013 Доц. В.О. Єлістратов
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів 2016 Доц. С.М. Черненко
Експлуатація та ремонт великовантажних автомобілів-самоскидів 2017 Ст. викл. А.А. Черниш
Електронне та електричне обладнання автомобіля 2014 Доц. О.І. Шевченко
Електрообладнання автомобіля 2013 Доц. О.І. Шевченко
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних 2017 Проф. В.Ф. Щапко,
доц. О.В. Павленко
Історія інженерної діяльності 2009 Доц. В.О. Єлістратов
Конструкція автотранспортних засобів 2012 Ст. викл. А.А. Черниш
Конструкція двигунів 2017 Ст. викл. А.А. Черниш
Конструювання та розрахунок автомобіля 2009 Доц. В.В. Павленко
Комплексна механізація технологічних процесів 2007 Доц. Ю.Ф. Холодний
Математичне моделювання в розрахунках на ЕОМ 2006 Ст. викл. О.А. Харьков
Методи наукових досліджень та патентознавство 2017 Доц. С.М. Черненко
Механіка руху автомобіля 2016 Доц. О.В. Павленко
Надійність машин 2013 Доц. В.О. Єлістратов
Основи автоматизації машин 2011 Доц. О.В. Павленко
Основи експлуатації та ремонту автомобілів 2018 Доц. В.О. Єлістратов
Основи ергономіки та дизайну автомобілів 2011 Асист. М.Б. Бурлига
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів 2017 Проф. В.Ф. Шапко
Основи технічної діагностики автомобіля 2006 Доц. В.Г. Барвінок
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів 2010 Доц. В.О. Єлістратов
Паливно–мастильні матеріали 2010 Доц. С.М. Черненко
Прикладна теорія колісного керуючого модуля 2017 Доц. С.М. Черненко
Проектування та динамічні розрахунки автомобілів 2009 Доц. В.В. Павленко
Робочі процеси автомобілів і тракторів 2009 Доц. В.В. Павленко
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів 2010 Ст. викл. О.А. Харьков
Технологія автомобіле- та тракторобудування 2009 Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига