Для самостійної роботи

Методичні вказівки з дисципліни: Рік Автори Файл
Автомобілі 2014 Доц. С.М. Черненко
Автомобільні двигуни 2017 Проф. В. Ф. Шапко
Автоматичне регулювання 2011 Доц. О. В. Павленко
Автомобілі та трактори – основи конструкції 2011 Ст. викл. А.А. Черниш
Виробничі системи на автотранспорті 2006 Доц. С.В. Шапко
Вступ до фаху 2013 Доц. В.О. Єлістратов
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів 2016 Доц. С.М. Черненко
Електронне та електричне обладнання автомобіля 2014 Доц. О.І. Шевченко
Електрообладнання автомобіля 2013 Доц. О.І. Шевченко
Історія інженерної діяльності 2009 Доц. В.О. Єлістратов
Конструкція автотранспортних засобів 2012 Ст. викл. А.А. Черниш
Конструкція двигунів 2011 Ст. викл. А.А. Черниш
Комплексна механізація технологічних процесів 2007 Доц. Ю.Ф. Холодний
Конструювання та розрахунок автомобіля 2009 Доц. В.В. Павленко
Математичне моделювання в розрахунках на ЕОМ 2006 Ст. викл. О.А. Харьков
Методи наукових досліджень та патентознавство 2017 Доц. С.М. Черненко
Надійність автомобілів 2002 Доц. В.О. Єлістратов
Основи автоматизації машин 2011 Доц. О.В. Павленко
Основи ергономіки та дизайну автомобілів 2011 Асист. М.Б. Бурлига
Основи експлуатації та ремонту автомобілів 2002 Доц. М.І. Усик
Основи технічної діагностики автомобіля 2006 Доц. В.Г. Барвінок
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів 2017 Проф. В.Ф. Шапко
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів 2010 Доц. В.О. Єлістратов
Паливно–мастильні матеріали 2010 Доц. С.М. Черненко
Прикладна теорія колісного керуючого модуля 2017 Доц. С.М. Черненко
Проектування та динамічний розрахунок автомобіля 2009 Доц. В.В. Павленко
Робочі процеси автомобілів і тракторів 2009 Доц. В.В. Павленко
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів 2010 Ст. викл. О.А. Харьков
Технологія автомобіле- та тракторобудування 2009 Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига