Для самостійної роботи

Методичні вказівки з дисципліни: Рік Автори Файл
Автомобільні двигуни 2011 К.т.н., доц. В. Ф. Шапко
Автоматичне регулювання 2011 К.т.н., доц. О. В. Павленко
Автомобілі та трактори – основи конструкції 2011 Ст. викл. А.А. Черниш
Електронне та електричне обладнання автомобіля 2014 Доц. О.І. Шевченко
Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів на автомобільному транспорті 2004 Доц. С.М. Черненко
Паливно-мастильні матеріали 2010 Доц. С.М. Черненко
Електрообладнання автомобіля 2013 Доц. О.І. Шевченко
Історія інженерної діяльності 2009 Доц. В.О. Єлістратов
Конструкція автотранспортних засобів 2012 Ст. викл. А.А. Черниш
Конструкція двигунів 2011 Ст. викл. А.А. Черниш
Комплексна механізація технологічних процесів 2007 Доц. Ю.Ф. Холодний
Конструювання та розрахунок автомобіля 2009 Доц. В.В. Павленко
Математичне моделювання в розрахунках на ЕОМ 2006 Ст. викл. О.А. Харьков
Надійність автомобілів 2002 Доц. В.О. Єлістратов
Основи автоматизації машин 2011 Доц. О.В. Павленко
Основи ергономіки та дизайну автомобілів 2011 Асист. М.Б. Бурлига
Основи експлуатації та ремонту автомобілів 2002 Доц. М.І. Усик
Основи технічної діагностики автомобіля 2006 Доц. В.Г. Барвінок
Основи теорії і динаміки енергетичних установок 2011 Доц. В.Ф. Шапко
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів 2010 Доц. В.О. Єлістратов
Проектування та динамічний розрахунок автомобіля 2009 Доц. В.В. Павленко
Паливно–мастильні матеріали 2010 Доц. С.М. Черненко
Робочі процеси автомобілів і тракторів 2009 Доц. В.В. Павленко
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів 2010 Ст. викл. О.А. Харьков
Технологія автомобіле- та тракторобудування 2009 Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига
Вступ до фаху 2013 Доц. В.О. Єлістратов
Виробничі системи на автотранспорті 2006 Доц. С.В. Шапко