Для самостійної роботи

Дисципліна Автори Рік
3-вимірні технології у конструюванні автомобіля    
Автоматичне регулювання Доц. О.В. Павленко 2016
Автомобілі Доц. С.М. Черненко 2014
Автомобільні двигуни Проф. В.Ф. Шапко 2017
Автомобільні перевезення Доц. С.М. Черненко 2020
Великовантажні автомобілі-самоскиди Ст. викл. А.А. Черниш 2017
Виробничі системи на автотранспорті Доц. С.В. Шапко 2018
Виробничі системи на транспорті Доц. С.В. Шапко 2006
Вступ до фаху Доц. В.О. Єлістратов 2014
Експериментальне дослідження властивостей автомобіля    
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів Доц. С.М. Черненко 2016
Експлуатаційні матеріали    
Експлуатація і ремонт великовантажних автомобілів-самоскидів Ст. викл. А.А. Черниш 2017
Електронне та електричне обладнання автомобілів / Електрообладнання автомобілів Доц. О.І. Шевченко 2014
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних Проф. В.Ф. Щапко, доц. О.В. Павленко 2017
Інформаційні технології на автомобільному транспорті    
Інформаційні технології у проектуванні автомобілів    
Історія автомобілебудування    
Історія інженерної діяльності Доц. В.О. Єлістратов 2019
Комплексна механізація технологічних процесів (бак.) Ст. викл. М.Б. Бурлига 2019
Комплексна механізація технологічних процесів (маг.) Ст. викл. А.А. Черниш 2018
Конструкція автотранспортних засобів Ст. викл. А.А. Черниш 2019
Конструкція двигунів Ст. викл. А.А. Черниш 2017
Конструювання та розрахунки автомобілів Доц. В.В. Павленко 2009
Математичне моделювання на ЕОМ Ст. викл. О.А. Харьков 2006
Методи випробувань та основи сертифікації Асист. А.І. Атамась 2013
Методи наукових досліджень та патентознавство Доц. С.М. Черненко 2017
Механіка руху автомобіля Доц. О.В. Павленко 2016
Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту    
Надійність машин Доц. В.О. Єлістратов 2013
Організація робіт на СТО Доц. В.О. Єлістратов 2015
Основи автоматизації машин Доц. О.В. Павленко 2011
Основи експлуатації та ремонту автомобілів Доц. В.О. Єлістратов 2018
Основи ергономіки та дизайну автомобілів Асист. М.Б. Бурлига 2011
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів Проф. В.Ф. Шапко 2017
Основи технічної діагностики автомобілів Доц. В.Г. Барвінок 2006
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів Доц. В.О. Єлістратов 2020
Основи управління якістю машин Доц. В.О. Єлістратов 2020
Паливно–мастильні матеріали Доц. С.М. Черненко 2010
Прикладна теорія колісного керуючого модуля Доц. С.М. Черненко 2017
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях    
Проектування обладнання для спеціалізованих транспортних засобів    
Проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів    
Проектування та динамічні розрахунки автомобілів Доц. В.В. Павленко 2009
Робочі процеси автомобілів і тракторів Доц. В.В. Павленко 2009
Рухомий склад автомобільного транспорту    
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів Ст. викл. О.А. Харьков 2010
Спеціалізований рухомий склад    
Теоретичні основи теплотехніки Доц. Е.С. Клімов 2017
Теплопостачання об’єктів автомобільного транспорту Доц. Е.С. Клімов 2019
Технічна експлуатація автомобілів    
Технологія автомобіле- та тракторобудування Ст. викл. А.І. Атамась, асист. М.Б. Бурлига 2009
Фірмове обслуговування транспортних засобів