Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ)

Навчальна програма
Робоча програма
Силабус