Дисципліни інших кафедр

    Спеціальність 274 Автомобільний транспорт - бакалавр (АТ)
Вища математика (ВМ)
Виробничий менеджмент (ВирМ)
Екологія (Е)
Економіка підприємства (ЕП)
Експлуатація та обслуговування машин (ЕОМ)
Іноземна мова (ІМ)
Інформатика (І)
Комп’ютерна техніка та програмування (КТП)
Нарисна неометрія, інженерна та комп’ютерна графіка (НГІКГ)
Опір матеріалів (ОМ)
Правове регулювання суспільних відносин (ПРСВ)
Теоретична механіка (ТМ)
Теорія механізмів і машин (ТММ)

    Спеціальність 133 Галузеве машинобудування - бакалавр (ГМ)

    Спеціальність 274 Автомобільний транспорт - магістр (АТм)
    Спеціалізація Автомобілі та автомобільне господарство (АГ)

    Спеціальність 133 Галузеве машинобудування - магістр (ГМм)
    Спеціалізація Колісні та гусеничні транспортні засоби (ТЗ)