Дисципліни інших кафедр

Освітньо-професійна програма "Автомобільний транспорт" за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" - бакалавр (АТ) - 2017 р.

Безпека життєдіяльності, цивільний захист (БЖЦЗ)
Взаємозамінність, стандартизація та  технічні  вимірювання (ВСТВ)
Виробничий менеджмент (ВМ)
Вища математика (ВМ)
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи (ГГПП)
Деталі машин (ДМ)
Екологія (Е)
Економіка підприємства (ЕП)
Експлуатація та обслуговування машин (ЕОМ)
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка (ЕЕМТ)
Іноземна мова (ІМ)
Інформатика (І)
Комп’ютерна техніка та програмування (КТП)
Нарисна неометрія, інженерна та комп’ютерна графіка (НГІКГ)
Опір матеріалів (ОМ)
Організація автосервісу (ОА)
Правове регулювання суспільних відносин (ПРСВ)
Теоретична механіка (ТМ)
Теорія механізмів і машин (ТММ)
Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (ТКММ)
Транспортне право (ТП)
Українознавство (УЗ)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (УМПС)
Фізика (Ф)
Філософія (Філ)
Хімія (Х)

Освітньо-професійна програма "Галузеве машинобудування" за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" - бакалавр (ГМ)

Освітньо-професійна програма "Автомобілі та автомобільне господарство" за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" - магістр (АТм)

Освітньо-професійна програма "Колісні та гусеничні транспортні засоби" за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" - магістр (ГМм)