Експлуатаційні властивості колісних і гусеничних машин (ЕВКГМ)

Навчальна програма
Робоча програма
Силабус