Харьков Олександр Андрійович

    Закінчив в 1976 році Харківський авіаційний інститут за спеціальністю “Літакобудування”.

    Наукова ступінь - не має.

    Вчене звання - не має.

    Посада - старший викладач.

    Викладає дисципліни: 3-вимірні технології у конструюванні автомобіля, Інформаційні технології у проектуванні автомобілів, Математичне моделювання на ЕОМ, Спеціалізований рухомий склад автотранспорту, САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів, Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях.