Єлістратов Вячеслав Олександрович

    Закінчив в 1997 році Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету за спеціальністю “Автомобілі та трактори”.

    Наукова ступінь - кандитат технічних наук за спеціальністю 05.05.03 - "Двигуни та енергетичні установки".

    Вчене звання - доцент.

    Посада - доцент.

    Викладає дисципліни: Надійність машин, Основи технології виробництва та ремонту автомобілів, Основи експлуатації та ремонту автомобілів, Методи випробувань і основи сертифікації.