Інформаційні технології у проектуванні автомобілів (ІТПА)

Навчальна програма
Робоча програма
Методичні вказівки щодо практичних занять
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи Частина 1
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи Частина 2
Методичні вказівки щодо самостійної роботи