Історія автомобілебудування (ІАБ)

Навчальна програма
Робоча програма
Методичні вказівки щодо семінарських занять
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
Методичні вказівки щодо самостійної роботи