Історія створення та розвитку кафедри

    Кафедра автомобілів і тракторів була створена для забезпечення навчального процесу зі спеціальностей «Колісні та гусеничні транспортні засоби» («Автомобіле- та тракторобудування») та «Автомобілі та автомобільне господарство».
    У 1975 році за наказом директора Кременчуцької філії Харківського політехнічного інституту (ХПІ) професора Володимира Єлисейовича Маслова була організована робоча група на чолі з виконуючим обов"язки професора Петром Леонтійовичем Браільчуком зі створення навчально-лабораторної бази для майбутньої кафедри автомобілів і тракторів. У тому самому 1975 році був здійснений перший набір студентів-автомобілістів на вечірню форму навчання зі спеціальності «Автомобіле- та тракторобудування».
    У 1978 році було розпочато будівництво учбового корпусу для кафедри автомобіліі і тракторів. Протягом п"яти років (з 1975 по 1979 рік) створювались основні стенди для профілюючих лабораторій зі спеціальності «Автомобілі та трактори».
    20 червня 1979 року наказом по МінВУЗу № 201 від та № 77-1 від 4 липня 1979 року по ХПІ була створена кафедра «Автомобілі та трактори». А в 1981 році відбувся перший випуск інженерів вечірньої форми навчання зі спеціальності «Автомобіле- та тракторобудування». І в тому самому 1981 році на кафедрі відкрили заочну форму навчання зі спеціальності «Автомобіле- та тракторобудування».
    Процес створення сучасної лабораторної та експериментальної бази продовжувався. У 1983 році створений бокс двигунів внутрішнього згоряння, в 1987 році створені лабораторії конструкції та основ ергономіки та дизайну автомобіля, в 1995 році модернізована, реконструйована та переведена в IV корпус лабораторія автоматичних систем автомобіля. Крім того, на кафедрі були створені два комп"ютерні класи з можливістю виходу до внутрішньої мережі INTRANET та до INTERNET.
    У 1990 році на кафедрі відкрито денну форму навчання зі спеціальності «Колісні та гусеничні транспортні засоби». А в 1995 році – денну форму навчання зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство».
    Для залучення найбільш здібних студентів до наукової роботи в 2002 році на кафедрі створено студентське наукове товариство. З 2003 року кафедра автомобілів і тракторів розпочала навчання зі спеціальності «Колісні та гусеничні транспортні засоби» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», а з 2005 року - зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».
    Сьогодні кафедра входить до складу навчально-наукового інституту механіки і транспорту (ІМіТ) та є основним базовим навчальним, науково-дослідним підрозділом університету для проведення навчально-виховної й науково-дослідної діяльності та підготовки фахівців автомобільного спрямування. Кафедра готує фахівців за багаторівневою системою навчання (бакалавр, спеціаліст, магістр). На кафедрі діє аспірантура, де найбільш здібні випускники, які прагнуть наукової діяльності, мають можливість продовжити своє навчання.
    Колективом кафедри були складені кваліфікаційні характеристики для автомобільних спеціальностей, створені й постійно оновлюються робочі навчальні плани та програми з дисциплін, які викладаються на кафедрі.
    Зараз перед колективом кафедри першочерговим питанням постає проблема створення нових та адаптування існуючих програм щодо застосування новітніх навчальних технологій та комп"ютерної техніки в навчальному процесі. Головним напрямом у діяльності кафедри залишається створення нових лабораторій, які оснащені сучасним обладнанням та приладами, що сприяють виконанню студентами наукових і практичних робіт на рівні сучасного стану розвитку світової науки.