Клімов Едуард Сергійович

    Закінчив в 1996 році Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету за спеціальністю “Автомобілі та трактори”.

    Наукова ступінь - кандитат технічних наук за спеціальністю 05.22.02 - "Автомобілі та трактори".

    Вчене звання - доцент.

    Посада - доцент, виконуючий обов'язки завідувача кафедри.

    Викладає дисципліни: Вступ до фаху, Основи теплотехніки, Синтез планетарних механізмів, Спеціалізований рухомий склад, Теоретичні основи теплотехніки.