Клімов Едуард Сергійович

    Закінчив в 1996 році Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету за спеціальністю “Автомобілі та трактори”.

    Наукова ступінь - кандитат технічних наук за спеціальністю 05.22.02 - "Автомобілі та трактори".

    Вчене звання - доцент.

    Посада - доцент, виконуючий обов'язки завідувача кафедри.

    Викладає дисципліни: Вступ до фаху, Теоретичні основи теплотехніки, Виробничі системи на транспорті, Комплексна механізація технологічних процесів, Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту, Експлутаційні матеріали.

    Профілі в наукометричних базах даних:
                

    Підвищення кваліфікації / стажування:

    Відзнаки:

    Контакти:
    місцезнаходження: КрНУ ім. М. Остроградського, 4 корпус, 2 поверх, кімн. 4212;
    телефон: (067) 756 81 24
    ел. адреса: edward.Klimov@gmail.com
    facebook: https://www.facebook.com/eduard.klimov.3975