Колісні транспортні засоби (КТЗ)

Навчальна програма
Робоча програма
Силабус