Комплексна механізація технологічних процесів (КМТП)

Навчальна програма
Робоча програма
Методичні вказівки щодо практичних занять
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи
Методичні вказівки щодо самостійної роботи