Переваги навчання на кафедрі

    Кафедра проводить підготовку майбутніх  фахівців за освітніми ступенями: бакалавр, магістр.
    Відмінністю кафедри є:
- більше 30 років досвіду підготовки спеціалістів у галузі автомобілебудування та технічної експлуатації автомобілів;
- 10 лабораторій (конструкції автомобілів, конструювання, обслуговування, діагностики, випробовування та ремонту автомобілів, дослідження систем та агрегатів, тощо);
- 2 комп’ютерних класи для автоматизованого проектування, моделювання  та інженерних досліджень;
- зал дипломного проектування;
- біля 70% місць від плану прийому складають місця державного замовлення;
- високий попит на випускників кафедри на підприємствах;
- можливість на пільгових умовах отримати посвідчення водія.

    Кафедра  здійснює прийом на навчання:
а) за двома спеціальностями освітнього ступеня бакалавра:
- 274 – "Автомобільний транспорт";
- 133 – "Галузеве машинобудування" ;
б) двома спеціальностями освітнього ступеня магістра:
- 274 – "Автомобільний транспорт" спеціалізація "Автомобілі та автомобільне господарство";
- 133 – "Галузеве машинобудування" спеціалізація "Колісні та гусеничні транспортні засоби".

    Термін навчання за освітнім ступенем бакалавра складає 4 роки для денної форми навчання та 5 років для заочної (3 роки для денної скороченої форми та 4 роки для заочної скороченої форми).
    Термін навчання за освітнім ступенем магістра складає 1,5 роки після отримання освітнього ступеня бакалавра.

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

    Професійне спрямування "Автомобілі та автомобільне господарство". Фахівців цього спрямування готують для вирішення питань технічного обслуговування та ремонту автомобілів, організації експлуатації автотранспортних засобів. Головними навчальними дисциплінами, які формують майбутнього фахівця, є: організація, планування та управління автотранспортними підприємствами; технічна експлуатація автомобілів; проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування; технологія ремонту автомобілів; спеціалізований рухомий склад. Практичну підготовку студенти проходять на автотранспортних підприємствах, сервісних центрах та станціях технічного обслуговування, а  також у лабораторіях кафедри.
 
    Головними об’єктами майбутньої роботи фахівця є: автотранспортні та авторемонтні підприємства, сервісні центри та станції з продажу і технічного обслуговування автомобілів. Спеціаліст цього фаху може обіймати посади від менеджера з продажу автомобілів, майстра з технічного обслуговування, до керівника транспортного цеху, станції технічного обслуговування. Він підготовлений до організаційної роботи на фірмах та підприємствах, пов’язаних з забезпеченням технічної безпеки та ефективності перевезень вантажів і пасажирів.

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

    Професійне спрямування "Колісні та гусеничні транспортні засоби" спеціалізація "Автомобілебудування". Бакалаври цього напряму готуються до виробничої діяльності на машинобудівних підприємствах регіону. Кафедра проводить підготовку фахівців за даним  спрямуванням з 1976 року. Студенти готуються до проектно-конструкторської та виробничої діяльності у  галузях, пов’язаних з проектуванням, виробництвом і випробуванням автомобілів.
    Для виконання цих завдань у навчальних планах передбачається вивчення таких дисциплін, як конструкція автомобілів і двигунів, електронне та електричне обладнання автомобілів, комп’ютерна графіка та автоматизоване проекту- вання вузлів і деталей автомобіля, методи випробувань та основи сертифікації транспортних засобів. Практична підготовка майбутніх автомобілебудівників проводиться у лабораторіях конструкцій автомобілів та двигунів, комп’ютеризованого  проектування автомобілів, електрообладнання і автоматичних систем автомобілів і ХК «АвтоКрАЗ».
    Фахівець даного спрямування може працювати у проектно-конструкторській, дослідницький, комерційній та виробничо-управлінській сферах на підприємствах, пов’язаних із виробництвом, експлуатацією та збутом автомобілів та інших колісних машин,  на посадах  інженерів, керівників підрозділів, які виконують конструювання, доробку, випробування машин та організацію технічного обслуговування та продаж; у фірмових автосалонах і сервісних центрах, що здійснюють продаж автомобілів та запчастин до них, проводять передпродажне та післяпродажне обслуговування.