Математичне моделювання на ЕОМ (ММЕОМ)

Вид Автор Рік
Навчальна програма Ст. викл. О.А. Харьков 2020
Робоча програма Ст. викл. О.А. Харьков 2020
Силабус Ст. викл. О.А. Харьков 2020
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять    
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
 
 
Методичні вказівки щодо самостійної роботи Ст. викл. О.А. Харьков 2006