Методичні вказівки

    Навчально-методичне забезпечення практичних занять, лабораторних робіт, курсового та дипломного проектування, магістерських робіт, самостійної роботи студентів розробляється провідними викладачами кафедри, рецензується викладачами кафедри, викладачами інших ВУЗів, затверджується на засіданнях кафедри і методичними радами інституту та університету.

    Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт
    Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
    Методичні вказівки щодо виконання курсових проектів (робіт)
    Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт
    Методичні вказівки щодо самостійної роботи