Методи наукових досліджень та патентознавство (МНДП)