Методи наукових досліджень та патентознавство (МНДП) інші