Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту (МТППАТ)

Навчальна програма
Робоча програма
Методичні вказівки щодо практичних занять
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
Методичні вказівки щодо самостійної роботи