Накази, розпорядження, стандарти, зразки

Порядок обліку, зберігання та виділення до знищення контрольних, розрахунково-графічних робіт і курсових проектів (робіт)

Інструкція з перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат

Зразок навчальної програми

Зразок робочої навчальної програми

Зразок екзаменаційного білету

Журнал обліку роботи викладача

Зразок об'яви про відкриту лекцію

Зразок службової записки на зміну плану видань

Зразок службової записки на зміну плану відкритих лекцій

Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України

Норми часу

Положення про проведення поточного та семестрового контролю (наказ, зміни)

Положення про присвоєння вчених звань доцента/професора КрНУ

Стандарт КрНУ. Рукопис авторський. Основні вимоги щодо оформлення

Положення про куратора