Наукові гуртки

    В освітній діяльності кафедри використовуються результати наукових досліджень, які отримують студенти під час роботи в наукових гуртках, що функціонують на кафедрі а також під час безпосередньої участі у наукових дослідженнях відповідно до наукових інтересів викладачів, участю в дослідженнях з госпдоговірної тематики, а також на лабораторних роботах.
    На кафедрі автомобілів і тракторів працюють два наукових гуртки: «Проблеми автомобільного транспорту» під керівництвом к.т.н. доц. Шевченка О.І. (програма) та «Інформаційні технології автомобільного транспорту» під керівництвом Харькова О.А. (програма).
    Уміння та навички, які здобувають студенти під час роботи в цих гуртках застосовуються в подальшій науковій роботі за індивідуальними темами.
    Найбільш здібні студенти залучаються до виконання госпдоговірної тематики.

    Запрошуємо бажаючих приєднатися до наукової діяльності!