Навчальні дисципліни

3-вимірні технології у конструюванні автомобіля
Двигуни внутрішнього згоряння
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів
Експлуатаційні властивості колісних і гусеничних машин
Електрообладнання автомобілів
Інформаційні технології у проектуванні автомобілів
Колісні транспортні засоби
Конструкція автотранспортних засобів
Математичне моделювання на ЕОМ
Методи випробувань і основи сертифікації
Надійність машин
Основи ергономіки та дизайну автомобіля
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів
Паливно-мастильні матеріали
Проектування обладнання для спеціалізованих транспортних засобів
Проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів
Робочі процеси автомобілів і тракторів
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів
Теоретичні основи теплотехніки
Технологія автомобіле- та тракторобудування
Тривимірні технології у конструюванні машин
Навчальна практика
Технологічна практика
Виробнича практика

Питання до державного іспиту за ККР
Питання до державного атестаційного іспиту