Навчальні дисципліни

3-вимірні технології у конструюванні автомобіля (3ВТКА)
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів (ЕВАТ)
Електрообладнання автомобілів (ЕА)
Інформаційні технології у проектуванні автомобілів (ІТПА)
Історія автомобілебудування (ІАБ)
Конструкція автотранспортних засобів (КАЗ)
Математичне моделювання на ЕОМ (ММЕОМ)
Методи випробувань і основи сертифікації (МВОС)
Надійність машин (НМ)
Основи ергономіки та дизайну автомобіля (ОЕДА)
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів (ОТДАД)
Паливно-мастильні матеріали (ПММ)
Проектування обладнання для спеціалізованих транспортних засобів (ПОСТЗ)
Проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів (ППАТА)
Робочі процеси автомобілів і тракторів (РПАТ)
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів (САПР)
Теоретичні основи теплотехніки (ТОТ)
Технологія автомобіле- та тракторобудування (ТАТБ)
Навчальна практика
Технологічна практика
Виробнича практика