Неформальна освіта

    Кафедра автомобілів і тракторів пропонує здобувачам вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами 131 - «Прикладна механіка», 133 - «Галузеве машинобудування», 274 - «Автомобільний транспорт», в рамках здобуття неформальної освіти пройти навчання за курсами «Основи 3D моделювання у середовищі Creo Parametric (Pro/Engineer)» і «Основи інженерного аналізу засобами PTC Creo Simulate».

    Результати навчання за цими курсами можуть бути визнані та зараховані за такими дисциплінами:
    1. Комплексна механізація технологічних процесів – до 20 балів.
    2. Конструювання та розрахунки автомобілів – до 30 балів.
    3. Інформаційні технології на автомобільному транспорті – до 40 балів.
    4. 3-вимірні технології у конструюванні автомобіля - до 20 балів.
    5. САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів - до 20 балів.

    Зарахування відбувається згідно з Порядком визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти, у КрНУ.

    За довідками звертатись до гаранта освітньої програми «Автомобільний транспорт».