Неформальна освіта

    Результати навчання за курсами «Основи 3D моделювання у середовищі Creo Parametric (Pro/Engineer)» і «Основи інженерного аналізу засобами PTC Creo Simulate» можуть бути зарахованими за такими дисциплінами:

    1. Комплексна механізація технологічних процесів – до 20 балів.
    2. Конструювання та розрахунки автомобілів – до 30 балів.
    3. Інформаційні технології на автомобільному транспорті – до 40 балів.

    Зарахування відбувається після співбесіди здобувача з викладачем відповідної дисципліни.