Нормативні документи

Місія та цілі КрНУ імені Михайла Остроградського
Стратегічні напрями розвитку університету
Якість освіти. Нормативна документація
Нормативна документація щодо системи дистанційного навчання університету
Загальні нормативні документи університету
Навчання осіб з особливими освітніми потребами
Положення про організацію освітнього процесу в університеті
Положення про вибір навчальних дисциплін
Наказ №143-1 Про затвердження Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін
Наказ №144-1 Положення про вибіркові навчальні дисципліни
Наказ №301-1 Порядок ведення індивідуального навчального плану студента
Наказ №303-1 Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін
Наказ №342-1 Алгоритм вибору навчальних дисциплін
Бланк заяви про включення навчальної дисципліни в індивідуальний план
Договір про навчання у закладі вищої освіти