Нормативні документи

    Місія та цілі КрНУ імені Михайла Остроградського
    Стратегічні напрями розвитку університету
    Загальні нормативні документи
    Положення про організацію освітнього процесу в університеті
    Порядок організації освітнього процесу для студентів, які прийняті на навчання на другий курс за скороченим терміном підготовки
    Організація заочної форми навчання в університеті
    Положення про систему онлайн-навчання в університеті
    Нормативна документація щодо системи дистанційного навчання
    Навчання осіб з особливими освітніми потребами
    Порядок визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти
    Якість освіти. Нормативна документація
    Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів контрольних заходів, інших видів конфліктних ситуацій)
    Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Вибіркові навчальні дисципліни»
    Наказ   та   Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» нових навчальних планів
    Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента»
    Алгоритм вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента»
    Порядок ведення індивідуального навчального плану студента
    Бланк заяви про включення навчальної дисципліни в індивідуальний план
    Договір про навчання у закладі вищої освіти
    Наказ і Положення про куратора