Основи технології виробництва та ремонту автомобілів (ОТВРА)

Вид Автор Рік
Навчальна програма Доц. В.О. Єлістратов 2020
Робоча програма Доц. В.О. Єлістратов 2020
Силабус Доц. В.О. Єлістратов 2020
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт Доц. В.О. Єлістратов 2020
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи Доц. В.О. Єлістратов 2020
Методичні вказівки щодо самостійної роботи Доц. В.О. Єлістратов 2020
Навчальна література - -