Паливно-мастильні матеріали (ПММ)

Навчальна програма
Робоча програма
Силабус