Паливно-мастильні матеріали (ПММ)

Навчальна програма
Робоча програма
Методичні вказівки щодо практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи