Павленко Олександр Володимирович

    Закінчив в 1996 році Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету за спеціальністю “Автомобілі та трактори”.

    Наукова ступінь - кандитат технічних наук за спеціальністю 05.22.02 - "Автомобілі та трактори".

    Вчене звання - доцент.

    Посада - доцент.

    Викладає дисципліни: Автоматичне регулювання, Основи автоматизації машин, Проектування та динамічні розрахунки автомобілів, Робочі процеси автомобілів і тракторів, Механіка руху автомобіля, Конструювання та розрахунки автомобілів.