Працевлаштування

    Випускники, які навчаються за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" спеціалізація "Автомобілі та автомобільне господарство" отримують кваліфікацію інженера з автомобільного транспорту (освітній ступінь бакалавр) або магістра автомобільного транспорту (освітній ступінь магістр).

    Вид діяльності випускника – робота інженера-механіка пов’язана з експлуатацією, обслугову­ванням, ремонтом автомобілів та технологічного обладнання на автотранспортних підприємствах, станціях технічного обслугову­вання, сільськогосподарських підприємствах та ремонтних заводах

    Після закінчення університету випускники працюють на посадах інженера з організації експлуатації та ремонту; інженера з транспорту виробничо-технічного відділу автотранспортного підприємства; інженера з ремонту; інженера з безпеки руху; інженера з транспорту служби сервісу; асистента та викладача у навчальних закладах.


    Випускники, які навчаються за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" спеціалізація  Колісні та гусеничні транспортні засоби" отримують кваліфікацію інженера з машинобудування (освітній ступінь бакалавр) або магістра з галузевого машинобудування (освітній ступінь магістр).

    Вид діяльності випускника – робота інженера-механіка пов’язана з розрахунком, проектуван­ням, випробуванням, експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом автомобілів.

    Після закінчення університету випускники працюють на посадах інженера-конструктора, інженера-випробувача автомобільних заводів, інженера з експлуатації та ремон­ту автотранспортних підприємств, інженера з ремонту; інженера і молодшого наукового співробітника науково-дослідних інститутів та організацій  асистента та викладача навчальних закладів.