Про автомобіль

    Автомобіль (від др. грецьк. αὐτο — сам і лат. mobilis — рухається), автотранспортний засіб - моторний безрейковий дорожній транспортний засіб мінімум з 3 колесами. Термін включає легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус, тролейбус, бронетранспортер, але не включає сільськогосподарський трактор та мотоцикл.

    Ст. 1 Конвенції про дорожній рух (Відень, 8 листопада 1968 року)
    Автомобіль - це механічний транспортний засіб, який зазвичай використовується для перевезення по дорогах людей або вантажів або для буксирування по дорогах транспортних засобів, що використовуються для перевезення людей або вантажів. Цей термін охоплює також тролейбуси, тобто нерейкові транспортні засоби, що з'єднані з електричним проводом; він не охоплює такі транспортні засоби, як сільськогосподарські трактори, використання яких для перевезення людей чи вантажів є лише допоміжною функцією.

    Ст. 1 європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, що виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЕСТР) Женева, 1 липня 1970 року
    Автомобіль - це будь-який механічний самохідний транспортний засіб, який зазвичай використовується для перевезення по дорогах людей або вантажів або для буксирування по дорогах транспортних засобів, що використовуються для перевезення людей або вантажів; цей термін не включає сільськогосподарські трактори.

    Ст. 13 міжнародного спортивного кодексу міжнародної автомобільної федерації
    Автомобіль - це наземний транспортний засіб, що просувається своїми власними засобами, що рухається, принаймні, на чотирьох колесах, що не знаходяться на одній лінії, які повинні завжди бути в контакті із землею; управління має бути забезпечене принаймні двома з коліс, і рух - принаймні двома з коліс.