Проектування обладнання для спеціалізованих транспортних засобів (ПОСТЗ)

Навчальна програма
Робоча програма
Силабус
Методичні вказівки щодо практичних занять
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
Методичні вказівки щодо самостійної роботи