Програми практик / магістерські роботи

Спеціальність 274 - Автомобільний транспорт

Вид практики Автори Рік
Навчальна практика Проф. М.М. Мороз, асист. І.О. Кузєв, асист. С.І. Корецька 2020
Технологічна практика Доц. В.О. Єлістратов 2019
Виробнича практика Доц. О.І. Шевченко 2019
Практика за фахом Доц. В.О. Єлістратов 2018
Магістерська робота Доц. С.М. Черненко 2018

Спеціальність 133 - "Галузеве машинобудування"

Вид практики Автори Рік
Навчальна практика Проф. М.М. Мороз, асист. І.О. Кузєв, асист. С.І. Корецька 2020
Технологічна практика    
Виробнича практика    
Практика за фахом Доц. В.О. Єлістратов 2018
Магістерська робота    

Щоденник практики
Щоденник практики (книжкою)