Розширене засідання кафедри з обговорення проекту освітньо-професійної програми

 
Розширене засідання кафедри з обговорення проекту освітньо-професійної програми

    25 січня 2021 року відбулося розширене засідання кафедри автомобілів і тракторів з обговорення проекту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт».

    В публічному обговоренні, яке було проведено з використанням засобу для відео-конференцій ZOOM, крім співробітники кафедри взяли участь представники студентського самоврядування – О.В. Корольова та О.І. Будній, а також стейкхолдерів – комерційний директор ТОВ "Єристівський ГЗК" В.Ф. Міщенко, заступник директора з розвитку ТОВ "ТМ "ГОРА" В.В. Бала, директор ПП "Євротранс-Сервіс" О.В. Кагал, заступник директора ТОВ "АТП-15307" І. Мезенцєв.

    Присутні приділили особливу увагу структурній та логічній побудові розробленої програми, переліку та обсягу обов'язкових і вибіркових компонентів, які повинні забезпечити надання якісних професійних знань, вмінь та навичок здобувачам вищої освіти.

    На засіданні також були підняті питання щодо вимог роботодавців до майбутніх працівників, зазначена важливість практичної підготовки та набуття здобувачами вищої освіти практичного досвіду під час навчання.

    На завершення зустрічі учасники засідання підкреслили важливість забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців та підготовки конкурентоспроможних фахівців з автомобільного транспорту на ринку праці.
    Кафедра дякує всім, хто залучився до публічного обговорення!

Українська
Теги: