Технічна експлуатація автомобілів (ТЕА)

Вид Автор Рік
Навчальна програма Доц. О.І. Шевченко 2018
Робоча програма Доц. О.І. Шевченко 2018
Методичні вказівки щодо практичних занять Доц. О.І. Шевченко 2010
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт Доц. О.І. Шевченко 2010
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту Доц. С.В. Шапко, доц. О.І. Шевченко 2015
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи Доц. О.І. Шевченко 2010
Методичні вказівки щодо самостійної роботи