Технологія автомобіле- та тракторобудування (ТАТБ)

Вид Автор Рік
Навчальна програма Ст. викл. М.Б. Бурлига 2020
Робоча програма Ст. викл. М.Б. Бурлига 2020
Силабус    
Методичні вказівки щодо практичних занять Ст. викл. М.Б. Бурлига, асист. А.І. Атамась 2009
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи Ст. викл. М.Б. Бурлига, асист. А.І. Атамась 2009
Методичні вказівки щодо самостійної роботи Ст. викл. М.Б. Бурлига, асист. А.І. Атамась 2009